Nautical Brass Ashtray

$22.00

Vintage 1960-70’s brass nautical ashtray
6 1/8” diameter

Legal imprint